Veletrh osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Veletrh osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Ve dnech 18. – 21. října 2013 se zúčastnilo vedení CZ-TPIS a BTKlastru veletrhu osobních ochranných prostředků (OOPP) v Düsseldorfu, který je pravděpodobně největší světovou akcí tohoto zaměření.

Vedle OOPP bylo na veletrhu také možno vidět i prostředky pro poskytování první pomoci, řešení havarijních situací, ergonomické vybavení pracovišť, měření rizikových faktorů pracovního prostředí a v neposlední řadě se na veletrhu také prezentovaly firmy a organizace působící na poli odborného poradenství a vzdělávání.

Fotografie z veletrhu osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Veletrh_Düsseldorfu_FOTO1Veletrh_Düsseldorfu_FOTO4Veletrh_Düsseldorfu_FOTO3Veletrh_Düsseldorfu_FOTO2

Konference: Future Safety and Security Research in Europe

Konference: Future Safety and Security Research in Europe, Vila Grébovka, 24. – 25. 10., Prague

Pražská vila Grébovka se stala koncentrací předních odborníků z oblasti ochrany a bezpečnosti z celé Evropy. Konference pořádaná Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) s názvem „Future Safety and Security Research in Europe“ v rámci svého dvoudenního programu obsahovala vystoupení mnoha mezinárodně uznávaných odborníků v různých oblastech problematiky bezpečnosti.

Konference se tak stala místem diskuze, spolupráce a networkingu mezi účastníky, která by měla přispět k posílení spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi a k stanovení výzev na příští období.

Pan prof. Pavel Danihelka za CZ-TPIS dodává: „Tuto konferenci nelze hodnotit jinak než pozitivně. Účastníky konference se stali v současné době nejuznávanější odborníci z oblasti bezpečnosti z celé Evropy a po celou dobu konference zde panovala vynikající kolektivní atmosféra, která je krokem k upevnění vzájemné spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi napříč celou Evropou. Velké díky tedy patří nejen samotným účastníků, ale také organizátorů, kteří vytvořili vynikající podmínky po celou dobu konání této konference.“

Fotografie z konference
Future Safety and Security Research in Europe

 

SASECO_FOTO_2 SASECO_FOTO_4 SASECO_FOTO_1 SASECO_FOTO_3

CzechInvest: Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Agentura CzechInvest vyzývá k podávání žádostí o dotace z končícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Na sklonku programového období podpory ze Strukturálních fondů EU na roky 2007 až 2013 mohou podnikatelé získat dotace například na pořízení nových technologií, zefektivnění výroby a inovování produktů a procesů. V programech Rozvoj a Inovace – Inovační projekt pro ně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnilo 5 miliard korun.

Podrobnosti o zprávě agentury CzechInvest naleznete ZDE

Více informací o daných dotačních výzvách naleznete pod níže uvedenými odkazy:

V případě Vašeho zájmů nás prosím kontaktujte!

Koordinátorka projektů:

Ing. Barbora Dvořáková
tel.: 597 329 143
e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz

Logo_OPPI

Partner BTKlastru: Projekt CZ-TPIS byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Projekt CZ-TPIS, jakožto blízkého partnera BTKlastru byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Spolupráce – Technologické platformy (Rozvoj spolupráce firem- Technologické platformy) za projekt Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR.

Cílem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu je zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagace získaných znalostí a zkušeností v českém průmyslu. Její vznik umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Přehled všech oceněných v rámci soutěže Podnikatelský projekt roku 2012 si můžete stáhnout, viz níže uvedený odkaz:
Podnikatelský projekt roku 2012 – Vítězové
(oficiální materiál CzechInvest, docx, velikost 308kB)

CzechInvest_Logolink_Podnikatelský_projekt_roku_2012

Fotografie ze slavnostního předávání cen v soutěži
Podnikatelský projekt roku 2012

Aktualita_Předávání_cen_2

Aktualita_Předávání_cen_1

 

BTKlastr: Centrum expertů

Centrum expertů

EXPERTCílem Centra expertů Bezpečnostně technologického klastru je poskytovat v prevenci rizik a odborné informace se zaměřením na ochranu zdraví a života lidí, ochranu majetku před požáry, nehodami, živelnými pohromami a dalšími mimořádnými událostmi. Centrum expertů chce také poskytovat informace zaměřené do oblasti právních a ostatních předpisů, technické bezpečnosti, problematiky úrazů a jejich odškodňování.

Dalším cílem je také vypracování posudků, stanovisek a odborných zpráv podle jednotlivých požadavků a potřeb odborné a laické veřejnosti. Tyto aktivity jsou směřovány ke zvýšení komunikace mezi kvalifikovanými odborníky a koncovými uživateli a také odborníky navzájem. Centrum expertů má přispět k lepší informovanosti a znalostem odborné veřejnosti v otázkách bezpečnosti a dále ke zvýšení zájmu laické veřejnosti o tuto problematiku.  Nedílnou součásti činnosti Centra expertů budou aktivity zaměřené na prevenci ve všech oblastech bezpečnosti:

  • vypracování nových výukových a studijních materiálů,
  • výklady nových předpisů,
  • odpovědi na nejasnosti při výkladu předpisů,
  • rozbory úrazů, nehod s návrhy protiopatření,
  • vypracování nových bezpečnostních postupů,
  • podíl na úpravě předpisů a norem.

Mezi koncové uživatele práce Centra expertů lze zařadit podnikatelské subjekty, živnostníky, orgány státní správy, kontrolní orgány, vyšetřovatele, školy a vzdělávací instituce, občany.

Více informací o jednotlivých oblastech a zaměřeních centra expertů a jejich vedoucích naleznete prostřednictvím Informačního centra BTKlastru.