CzechInvest informuje: Pro české podnikatele 4,2 miliardy eur prostřednictvím dotací!

Nová podoba operačního programu

Logo_CzechInvestNa následujících 6 let poskytne Evropská unie českým podnikatelům 4,2 miliardy eur dotací. CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu představily podobu nového Operačního programu.

Na podporu svých projektů dostanou čeští podnikatelé k dispozici ještě o půl miliardy EUR více než v předcházejícím programovém období let 2007 až 2013, konkrétně 4,2 miliardy EUR. Zaznělo to na středeční konferenci pořádané agenturou CzechInvest a ministerstvem průmyslu a obchodu na veletrhu Urbis Invest 2014 v Brně, kde byly představeny hrubé rysy nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020.

Více informací naleznete ZDE

Nový web pro Katalog technologických a vědeckých služeb byl spuštěn!

Katalog technologických a vědeckých služeb

Web_katalog

BTKlastr ve spolupráci s CZ-TPIS spustil nový web Katalogu technologických a vědeckých služeb. Tento nový web vznik v rámci projektu na podporu Národního kontaktního centra pro bezpečnost průmyslu v České republice.

Samotný katalog, který se stal jedním z výstupů daného projektu je prostředkem pro propagaci a rozvoj vědecko-výzkumných aktivit a pro podporu a zajištění přenosu znalostí a technologií s cílem využití poznatků pro rozvoj inovací a jejich aplikace do reálné praxe a k jejich komerčnímu využití.

Více informací naleznete na novém webu pod níže uvedeným odkazem:
Katalog technologických a vědeckých služeb

S pozdravem
Tým BTKlastru

Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OPPI

Dovybavení zkušebním zařízením v rámci projektu
„Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně technologický klastr“

V souladu s pravidly pro výběr dodavatelů, který je přílohou Páteřního manuálu Operačního programu Podnikání a inovace si Vás dovolujeme oslovit a vyzvat Vás k podání nabídky v zakázce na dodávky v rámci projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr“, který bude spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace, Klastry – Výzva II, Registrační číslo:  5.1 SPK02/026.

Pod níže uvedeným odkazem naleznete ke stáhnutí plný text oznámení o výběrovém řízení:
Oznámení o zahájení výběrového řízení
(interní dokument, PDF, 299kB)

S přátelským pozdravem
Vedení BTKlastru

Závěrečná zpráva: Finále soutěže Safety Culture Award 2013

Závěrečné finále soutěže Safety Culture Award 2013 se uskutečnilo v rámci akce Safety Culture Conference, která se konala 27.února 2014 27.února 2014 v Praze. Konání záverečné konference akce bylo podpořeno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

OPRAVA_Banner_konference_SCC2014

Celá akce byla zaměřena tak, aby všem zúčastněným přinesla co nejvíce poznatků, které mohou uplatnit ve své každodenní práci. Mezi pozvanými hosty byli zástupci jak z ČR, tak i experti ze zahraničí. První část byla věnována prezentacím odborníků. Nejdříve proběhly přednášky, ve kterých se probíraly obecné principy týkající se kultury bezpečnosti. I podle množství dotazů je jisté, že zaujal již první příspěvek, přednesený panem Viktorem Kempou, který se problematice bezpečnosti práce věnuje v rámci European trade union institute, a proto podal celou tématiku s nadhledem a provázaností na situaci v EU. Bohužel závěr jeho vystoupení nebyl zcela optimistický, protože v současné době probíhají v oblasti bezpečnosti práce v rámci EU změny. Nad tím jaké budou, a co přinesou do budoucna, visí zatím velký otazník.

V dalším vystoupení pan Günther Kirschstein objasnil to, jaký vliv na bezpečnost má chování pracovníků a co je potřebné, aby se dosáhlo kýžených změn. Zdůraznil klíčovou roli všech stupňů vedení firmy při vytváření a zvyšování kultury bezpečnosti. Zajímavé byly rovněž praktické ukázky toho, jak málo se učíme z nehod a jak sami málo dbáme na svou osobní bezpečnost.

Následovaly prezentace odborníků z praxe.  Zde vystoupila paní Birte Gerdes z neměcké firmy TenneT TSO GmbH, mezi jejíž aktivity patří distribuce elektrické energie získané z větrných elektráren. V současné době probíhá expanze firmy, která s sebou nese potřebu většího počtu dodavatelských firem a s tím související problémy v oblasti bezpečnosti. Paní Birte Gerdes představila systém, který zavádějí, jehož cílem je zlepšení úrovně bezpečnosti jak vlastních pracovníků, tak pracovníků dodavatelských firem.

Vystoupení pana Jiřího Michálka, ředitele pro bezpečnost a zdraví z ocelářské firmy ArcelorMittal ukázalo, jak je při zvyšování úrovně bezpečnosti nutná důslednost a systematická práce. Přiblížil specifika, která jsou spojena s řízením bezpečnosti v tak velké společnosti, kde pracuje několik tisíc zaměstnanců.  Zároveň zdůraznil principy, které platí obecně ve všech firmách bez ohledu na to, v jaké oblasti pracují, a kolik mají zaměstnanců. Představil nástroje a přístupy, které se osvědčily v praxi včetně detailních a exaktních statistik nehodovosti.

Specifickou problematiku představila paní Jenny Gründlich z firmy Bilfinger Ahr Healthcare and Services GmbH, která v současné době pracuje na programu motivace ke zvyšování bezpečnosti pro zaměstnance, kteří mají na starosti úklid v nemocnicích. Jedná se o velmi malá pracoviště s málo kvalifikovanými zaměstnanci, kteří navíc pracují jako dodavatelé v prostorách „cizích“ firem.  Tato prezentace mohla být inspirací pro představitele firem, které se potýkají s tím, že mají na starosti více menších provozoven, které jsou od sebe poměrně vzdálené.

Odpolední část byla věnována samotnému finále soutěže Safety Culture Award a také většímu zapojení všech účastníků konference. Po krátké přednášce věnované systému hodnocení v rámci soutěže Safety Culture Award začal finálový souboj jednotlivých finalistů. Ti již v předstihu obdrželi pokyny, co si na finále mají připravit. Jejich úkolem bylo vést mini „workshopy“ v jejichž průběhu měli seznámit posluchače s největšími úspěchy z loňského roku, podělit se o nápady, jak zapojují do oblasti bezpečnosti řadové zaměstnance a hlavně představit jeden z nástrojů bezpečnosti, který považují za svou silnou stránku.  Úkol byl složitější v tom, že nebylo možné používat klasickou prezentaci a dataprojektor. Záleželo na kreativitě jednotlivých týmů, jak si s danou problematikou poradí.

Samotní účastníci konference byli rozděleni do 4 skupin a postupně si vyslechli všechny finalisty a jejich úkolem bylo ohodnotit jednotlivé prezentace.  Takže se z publika stala porota a o vítězi rozhodli zkušení pracovníci, kteří se s problematikou bezpečnosti potýkají každý den na svých pracovištích. Zároveň to pro ně byla možnost jak se inspirovat u těch nejlepších, měli možnost se ptát a získat informace o tom, jak danou problematikou řeší v jiných firmách. Záleželo na jednotlivých účastnících, jak danou možnost využil a kolik užitečných rad a podnětů získal.

Po krátké přestávce následovalo představení jednotlivých partnerů soutěže, kteří seznámili publiku novinky a zajímavosti zaměřené zejména na osobní ochranné prostředky.

V mezičase se sčítaly výsledky finálového kola a netrpělivě se čekalo na výsledky, které byly i v letošním ročníku těsné. Finalisté byli velmi vyrovnaní a ani pro účastníky asi nebylo jednoduché stanovit vítěze. Navíc se ukázalo, že každý má tak trochu jiný pohled na řešení v oblasti bezpečnosti a ani „porotci“ neměli zcela jednotný názor na to, kdo by měl být vítězem.  Po sečtení všech bodů se ukázalo, že firma Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. zúročila své zkušenosti z minulého kola a splnila si své předsevzetí, že v tomto ročníku získá zlatou přilbu pro vítěze. Druhé místo obsadil nováček soutěže  – společnost GE Aviation Czech s.r.o., která zaujala také přístupem nejen k bezpečnosti ale i velkou podporou zdraví pracovníků. Velmi komplexní program představila společnosti Automotive Lighting s.r.o. Její zástupci přijeli vyzbrojeni názornými pomůckami a předvedli i praktickou ukázku toho, jak jejich výrobky zvyšují bezpečnost automobilů a získali třetí místo. Statečný boj svedla paní Komolá, jediná zástupkyně firmy Edwards, která představila program zaměřený na podporu a vzdělávání přímých nadřízených. Bohužel se finále nemohli zúčastnit zástupci společnosti Tyco Fire Protection Products.

SAFETY CULTURE AWARD 2013Závěrečné výsledky 

 1. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 2. GE Aviation Czech s.r.o.
 3. Automotive Lighting s.r.o.
 4. Edwards, s.r.o.

Po slavnostním předání cen všem finalistům a oficiálním ukončení konference i soutěže mohli všichni zúčastnění ještě chvíli debatovat a diskutovat během neformálního setkání.

Ročník 2013 je ukončen a část soutěžících se již ptala na to, kdy bude vyhlášen další ročník. Věříme, že soutěž má přínos pro úroveň bezpečnosti ve firmách v ČR. Přinesla totiž nejen ocenění vítězů, ale pomohla všem, kteří se do finále nedostali. Všichni soutěžící totiž obdrželi podrobnou zpětnou a návod, jak zvyšovat kulturu bezpečnosti. Teď již záleží na každé firmě, nakolik ho dokáže využít. K dispozici je také brožura konference, jejímž obsahem jsou prezentace účastníků, partnerů a odborníku z praxe, kteří vystoupily v hlavním programu konference.

Tuto brožuru si můžete stáhnout pod níže uvedeným odkazem:
Brožura Safety Culture Conference 2014
(výstup SCC 2014, PDF, velikost 10,6MB)

Seminář na téma Safety Culture

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. odborný seminář z cyklu seminářů s názvem Kultura bezpečnosti a její řízení

 

Safety Culture

Akci připravila Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu a Bezpečnostně technologický klastr ve spolupráci se společností Kirschstein & Partner v rámci projektu „Rozvoj aplikačního potenciálu“

Termín:                15.4.2014, 8:30-15:00 hodin

Místo konání:        Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, místnost 332,

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno pro:           Pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem, pracovníky průmyslových firem z aplikační sféry, studenty a zaměstnance univerzit

Lektorka:              Mgr. Ivana Slováčková

                             

Témata semináře:

 • Základní informace o pojetí Kultury bezpečnosti
 • Přístupy a metody hodnocení Kultury bezpečnosti
 • Kultura bezpečnosti v ČR, zkušenosti ze soutěže Safety Culture Award
 • Hodnocení a sebehodnocení Kultury bezpečnosti
 • Základní ukazatele Kultury bezpečnosti ve firmě
 • Identifikace silných a slabých míst kultury bezpečnosti ve firmě
 • Možnosti pro zvyšování kultury bezpečnosti        

Seminář je zdarma, občerstvení zajištěno.

 

Více informací a přihlášky: Ing. Barbora Dvořáková, barbora.dvorakova@cztpis.cz,    Tel: 597 329 143,  Mobil: 734 232 529

Těšíme se na Vaši účast!

Seminář 1_Safety Culture_pozvánka