BTKlastr uzavřel smlouvu o spolupráci s polskou organizací CIOP

Na základě návštěvy polského CIOPu (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), která se uskutečnila ve varšavském sídle společnosti na sklonku loňského roku, se Bezpečnostně technologickému klastru podařilo s touto významnou organizací uzavřít Memorandum of Understanding. Memorandum zahrnuje spolupráci v oblastech inicializace mezinárodních projektů,  příprava společných vědecko-výzkumných projektů, sdílení informací z oblasti průmyslové bezpečnosti a další formy spolupráce dle aktuálních potřeb obou organizací.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy je předním evropským pracovištěm, které se již 60 let zabývá bezpečností práce. Pracoviště tvoří zhruba 200 výzkumných pracovníků a disponuje širokou experimentální základnou, zároveň se věnuje certifikaci personálu a vzdělávacích procesů.

Memorandum of understanding BTKlastr and CIOP

Posted in Aktuality.