BTKlastr se stal členem Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Bezpečnostně technologický klastr se v dubnu připojil ke členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu (European Technology Platform on Industrial Safety) ve snaze podílet se na identifikaci národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni. Cílem členství v ETPIS je propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Oficiální ustavení evropské platformy se uskutečnilo 30. 6. 2005 v polském Gdaňsku, zároveň byla zveřejněna i třetí verze SRA dokumentu. V současné doně má již ETPIS na pět set členů. Další informace na: http://www.industrialsafety-tp.org/.

Posted in Aktuality.