AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. se stal rozhodnutím Ministerstva životního prostředí autorizovanou osobou k měření úrovně znečištění v tomto rozsahu:

  • tuhé znečišťující látky PM10 a PM2,5
  • oxid siřičitý
  • oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid dusnatý
  • oxid uhelnatý
  • ozón

Rozhodnutí o autorizaci k měření úrovně znečištění ke stažení ZDE

Posted in Aktuality.