Akreditace mobilní měřicí laboratoře imisí

Zkušební laboratoř BTKlastr č. 1639 prošla úspěšně akreditačním procesem a získala u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. akreditaci na měření úrovně znečištění (imisí) ve venkovním ovzduší dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditace je platná do 21. 6. 2021.

Osvědčení o akreditaci ČIA (PDF, velikost 431 kB)

Posted in Aktuality.