Summit kampaně Zdravé pracoviště 2013

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2013

Zástupci BTKlastru se účastnili zakončení kampaně Zdravé pracoviště 2012-2013 „Partnerství při prevenci rizik“ ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 v konferenčním centru Bizkaia Aretoa ve španělském Bilbau.

Na tomto summitu se setkali přední evropští odborníci a političtí činitelé, aby se podělili o příklady správné praxe a prodiskutovali budoucí strategie, jak zapojit pracovníky, manažery a další zainteresované subjekty do zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nejvýznamnějšími okamžiky této akce byly vystoupení komisaře EU László Andora týkající se současného stavu a budoucnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě a diskusní panel s evropskými sociálními partnery, oficiálními partnery kampaně a vítězi evropských cen za správnou praxi týkající se hlavních poznatků získaných z této kampaně. Na programu summitu byly i workshopy věnované správné praxi na téma vůdčích řídících schopností a účasti zaměstnanců, srovnávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úspěšné budování kontaktů a organizování kampaní.

Agentura rovněž ve stručnosti představila nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2014 – 2015, která bude zahájena v dubnu 2014 a bude se soustředit na řízení stresu při práci a psychosociálních rizik.

Více informací o Summitu Zdravé pracoviště 2013 naleznete na:
Oficiální stránky Summitu Zdravé pracoviště 2013
nebo také na:
Článek o summitu na oficiálních stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práce

Fotografie ze Summitu Zdravé pracoviště 2013 naleznete na:
Oficiálních facebookových stránkách BTKlastru

Logo_Healthy_Workplaces_Summit_2013

Posted in Aktuality.