Závěrečná konference projektu AIR BORDER

Dovolujeme si vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu „Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší/Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“ – AIR BORDER.

Přetrvávajícím společným problémem Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je zhoršená kvalita ovzduší. V rámci předchozích projektů CLEANBORDER a AIR SILESIA bylo zjištěno, že české zdroje v této oblasti mohou mít významný dopad v Polsku a naopak. Projekt AIR SILESIA kvantifikoval vzájemné přeshraniční působení jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší pomocí modelování a krátkodobých měření. Při závěrečné oponentuře projektu bylo konstatováno, že by bylo vhodné výsledky modelování doplnit o další měření přenosu znečištění pro zpřesnění odhadu přeshraničního dopadů jednotlivých skupin zdrojů. Problematika znečištěného ovzduší v uvedené oblasti se již řeší na různých úrovních. Stále však probíhají diskuse o významu jednotlivých skupin zdrojů (lokálních topenišť, dopravy, průmyslových zdrojů; českých a polských zdrojů). Zlepšení kvality ovzduší v oblasti vyžaduje velké investice a významná společná politická rozhodnutí. Aby tato rozhodnutí byla účinná, musí být k dispozici kvalitní data a informace, které budou důvěryhodné pro obě strany. Projekt AIR BORDER, který BTKlastr realizoval s níže uvedenými partnery, měl napomoci k prohloubení česko-polské spolupráce při řešení špatné kvality ovzduší. Úkolem projektu bylo zpřesnit předběžné odhady dlouhodobého přeshraničního působení českých a polských zdrojů znečišťování ovzdu

ší pomocí společných speciálních měření v blízkosti hranice v nejvíce znečištěné oblasti.

Konference s prezentací výsledků měření proběhne v prostorách Zámku Chałupki dne 20. 2. 2020.

Partnery projektu jsou:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – vedoucí partner

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. – partner projektu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – partner projektu

Pozvánku s programem si můžete stáhnout ZDE.

Do 16. 2. 2020 prosím písemně (e-mailem) potvrďte Vaší účast: Ing. Petra Šutarová, e-mail: petra.sutarova@vsb.cz, telefon: +420 597 325 136, mobil: +420 602 838 770

 

Posted in Aktuality.