PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU

Bezpečnostně technologický klastr pořádá dne 26. října 2021 od 9,00 hod. PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU, která se bude konat jako doprovodný program konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2021.

Místem konání kampaně klastru je univerzitní aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Semináře a témata, která budou diskutována v rámci pracovních skupin klastru, jsou nastíněna ZDE.

Podmínky fyzické účasti na akci a vstup do auly VŠB – TU Ostrava se řídí pravidly O-N-T platnými v den akce. U vstupu do prostor auly je nutné předložit příslušné dokumenty k očkování, testování nebo prodělání onemocnění COVID-19. Rovněž je možné si provést na místě vlastní antigenní test. 

Propagačně informační kampaň klastru je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925 z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a účast na ní je zdarma. Jedná se o celodenní akci, která zahrnuje odborné semináře a diskuze v pracovních skupinách klastru, ale také networking, předváděcí akce produktů, inovací a technických řešení v bezpečnosti.

 

 

Posted in Aktuality.