PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU

Bezpečnostně technologický klastr pořádá dne 24. listopadu 2021 od 9,00 hod. PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU, která se bude konat jako doprovodný program konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Místem konání kampaně klastru je hotel Sepetná na Ostravici.

Semináře a témata, která budou diskutována v rámci pracovních skupin klastru:

PRACOVNÍ SKUPINA SECURITY – SEMINÁŘE A ŘEŠENÁ TÉMATA:

plk. Ing. Jan Karl (GŘ HZS ČR – TÚPO):

Testování dekontaminační účinnosti v době pandemie COVID – 19

Ing. Jan Smolka, Ing. Kamila Kempná (Majaczech, z. s.):

Kvalifikace objektů na systém kontrol

Tadeusz Sikora, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), pplk. Ing. Miroslava Nejtková (GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva):

Nebezpečí přetížení elektroinstalačních kabelů

 

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ – SEMINÁŘE A ŘEŠENÁ TÉMATA:

Ing. Kamila Kempná, Ing. Jan Smolka (Majaczech, z. s.):

Praktická příprava a výcvik v bezpečnosti

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Bezpečné vánoce

Ing. Jan Karger (Ústřední hasičská škola Jánské Koupele):

Vzdělávací aktivity projektu „Bezpečné pohraničí“

 

PRACOVNÍ SKUPINA SAFETY – SEMINÁŘE A ŘEŠENÁ TÉMATA:

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Automobily s pohonem na plyn a jejich nebezpečí

plk. Ing. Jan Karl (GŘ HZS ČR – TÚPO):

Elektromobilita z pohledu HZS

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Zajištění bezpečnosti provozů s vodíkem

 

PRACOVNÍ SKUPINA VĚDA A VÝZKUM – SEMINÁŘE A ŘEŠENÁ TÉMATA:

Petr Mikunda, DiS. (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.):

Vodíkový SMART zásobník – Řízení a dispečink

Bc. Daniel Kudláček (CZ testing institute s. r. o.):

Testování materiálů pro vybavení interiérů dopravních prostředků z hlediska toxicity a nebezpečných spalin

Ing. Roman Němec (NAM system a. s.):

Výzkum a vývoj systému pro třídění odpadu

 

PRACOVNÍ SKUPINA EKOLOGIE – SEMINÁŘE A ŘEŠENÁ TÉMATA:

Ing. Ondřej Bílek, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Metody měření znečištění ovzduší

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Částice prachu pod elektronovým mikroskopem

Ing. Alexandr Martaus, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava):

Toxikologie látek v ovzduší

Podmínky fyzické účasti na akci a vstup do místa v hotelu se bude řídit aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví

Propagačně informační kampaň klastru je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925 z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a účast na ní je zdarma. Jedná se o celodenní akci, která zahrnuje odborné semináře a diskuze v pracovních skupinách klastru, ale také networking, předváděcí akce produktů, inovací a technických řešení v bezpečnosti.

Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru

Bezpečnostně technologický klastr slavnostně otevřel a uvedl do provozu sdílenou výzkumnou a zkušební laboratoř hořlavosti materiálů v Novém Jičíně. Laboratoř je vybavena špičkovými měřicími přístroji pro měření požární odolnosti materiálů, jejichž využití odpovídá nejnovějším technologickým trendům výzkumu a vývoje. Členům i nečlenům BTKlastru nabízíme měření na přístroji pro stanovení hořlavosti metodou kyslíkového indexu a FTIR spektrometru – analyzátoru plynu.

Komplex laboratorního vybavení s příslušenstvím byl pořízen z projektu „Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018867, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 

 

 

PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU

Bezpečnostně technologický klastr pořádá dne 26. října 2021 od 9,00 hod. PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU, která se bude konat jako doprovodný program konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2021.

Místem konání kampaně klastru je univerzitní aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Semináře a témata, která budou diskutována v rámci pracovních skupin klastru, jsou nastíněna ZDE.

Podmínky fyzické účasti na akci a vstup do auly VŠB – TU Ostrava se řídí pravidly O-N-T platnými v den akce. U vstupu do prostor auly je nutné předložit příslušné dokumenty k očkování, testování nebo prodělání onemocnění COVID-19. Rovněž je možné si provést na místě vlastní antigenní test. 

Propagačně informační kampaň klastru je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925 z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a účast na ní je zdarma. Jedná se o celodenní akci, která zahrnuje odborné semináře a diskuze v pracovních skupinách klastru, ale také networking, předváděcí akce produktů, inovací a technických řešení v bezpečnosti.