Konference „Požární ochrana 2022“

Ve dnech 7. až 8. září 2022 se v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnil 31. ročník konference Požární ochrana 2022. Bezpečnostně technologický klastr se na programu konference podílel a někteří členové na ní vystoupili – prezident klastru doc. Miloš Kvarčák řešil pravděpodobnost vzniku požárů v železničních tunelech, VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s. se zde zabývaly problematikou vodíku jako energetické suroviny budoucnosti a CZ testing institute s. r. o. řešil požární bezpečnost drážních a kolejových vozidel.

Přihlášení je stále možné ZDE.

IMG_20220907_161919
« 1 z 7 »

Vzdělávací MBA program „Management velení“

Vysoká škola podnikání a práva otevírá nový studijní program zakončený titulem MBA – „Management Velení“ jako komplexní a jedinečný program v této oblasti v České republice. Program je zaměřen na zvyšování a prohlubování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti prevence a zvládání nežádoucích příhod a mimořádných událostí.

Podrobnosti naleznete ZDE.

Zápis probíhá do 30. 9. 2022.

Virtuální konference ke směrnici NIS 2

Společnost ProID pořádá dne 14. 9. 2022 od 9,00 hod. on-line konferenci ke směrnici NIS 2, která bude rozšiřovat povinnosti kybernetického zabezpečení pro firmy i v České republice. Tato bezplatná konference vám může pomoci zorientovat se v nové evropské legislativě, týkající se kybernetické bezpečnosti.

Podrobnosti a přihlášku naleznete ZDE.

Investiční dotace pro JSDH obcí

MV – HZS ČR vyhlásil Investiční dotace pro JSDH obcí na rok 2022. Dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a to a) na pořízení cisternové automobilové stříkačky, b) na pořízení dopravního automobilu nebo přívěsu pro hašení, c) stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. srpna 2022 v 23:59 hodin.

Podrobnosti naleznete ZDE.