VELETRH VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2017 se na Výstavišti v Brně koná veletrh VĚDA, VÝZKUM, INOVACE 2017 – podrobnosti naleznete ZDE.

V rámci veletrhu se můžete zúčastnit také internacionalizačního semináře “NATUREEF + V4Clusters Go International“, který pořádá Národní klastrová asociace. Seminář se uskuteční 2. března 2017 v Brně na Výstavišti v pavilonu B. Pozvánku naleznete ZDE.

Zástupci členských firem klastru jsou rovněž zváni na dvoustranná Face2Face setkání organizovaná regionálním zastoupením Europe Enterprise Network v rámci veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 a to již 1. března 2017. Více informací o akci a registraci on-line naleznete ZDE.

V případě zájmu o účast na veletrhu i ostatních akcích nás neváhejte kontaktovat.

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou určeny pro metropolitní oblasti či sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. Teritoriálně zde spadají metropolitní oblasti Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerací Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace.

Podnikatelé a žadatelé o dotace z těchto vymezených teritoriálních oblastí ČR, mohou být zvýhodněni před ostatními žadateli z celé České republiky v rámci výzev zaměřených na tzv. Integrované územní investice (ITI).

Integrované územní investice (ITI) jsou vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.

Výhodou ITI je, že řídící orgány jednotlivých operačních programů rezervují finanční prostředky pro realizaci projektů na základě integrovaných strategií a projekty musí mít dopad v dané oblasti. ITI jdou napříč širokým spektrem dotačních programů, jako jsou OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava a Integrovaný regionální OP.

ITI řeší tyto problematické oblasti:

  • oblast dopravy a mobility, kdy je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné dopravy a dalších druhů dopravy,
  • oblast sociální soudržnosti, přičemž prioritou je zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob,
  • oblast udržitelné ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti zvyšováním kvality lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť s inovativními podniky,
  • oblast ekologie zajištěním ekologické stability urbanizovaných území, kvality ovzduší, rozvoje ekologicky zaměřené dopravy, péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu.

První výzvy pro oblasti ITI začínají jednotlivé řídící orgány vyhlašovat právě nyní.

Dotační možnosti pro rok 2017

Bezpečnostně technologický klastr, prostřednictvím Sekce fundraising, monitoruje potenciální dotační příležitosti pro své členy.

Níže uvádíme harmonogramy dotačních možností pro rok 2017. Obraťte se na nás v případě potřeby projektové podpory či konzultace.

Harmonogram výzev z OP PIK

Harmonogram výzev z OP VVV

Harmonogram výzev z OP ŽP

TAČR

Interreg V-A Česká republika – Polská republika

Moravskoslezský kraj

Visegrádský fond

Horizont 2020

 

 

 

 

Konference Stop odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj pořádají konferenci „STOP odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje“.

V rámci konference proběhne diskuze za účasti zástupců MS kraje, měst, škol a firem s cílem společně hledat a formulovat východiska a konkrétní řešení, jak zastavit odliv zejména mladých lidí z našeho regionu.

Konference se uskuteční 2. 2. 2017 9:30 – 15:30 v hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, Hornopolní 3313/42.

Podrobný program a přihlášku naleznete ZDE

Workshop k problematice zabezpečení produktovodu

Dne 11. 1. 2017 proběhl workshop k problematice zabezpečení produktovodu, který pořádal BTKlastr ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava v rámci pracovní skupiny Výzkum a vývoj. Cílem setkání bylo představit možnosti využití vláknově optických senzorů pro účely zabezpečení produktovodů společností ČEPRO, a. s. a SLOVNAFT, a. s.

DSC_0698

DSC_0697 DSC_0695 DSC_0694