Brožura pro lepší orientaci MSP v podpoře podnikání ze strany EU

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) připravila společně s partnery brožuru nazvanou „Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy“. Brožura je stručným elektronickým průvodcem pro léta 2012 a 2013. Slouží především jako rozcestník na jednotlivé druhy podpor.

Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým a středním podnikům (MSP). Ta je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky buď přímo nebo prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těžit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU.

Evropská podpůrná schémata tak tyto podpory vhodně doplňují. Tento stručný průvodce, který připravila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU (dále jen CEBRE) a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, vychází z informačních zdrojů Evropské komise. Klade si za cíl představit, co nabízí evropské instituce malým a středním podnikům. Obsahuje přehled stávajících programů a podpor s odkazem na jejich internetové stránky, kde lze nalézt konkrétní a podrobné informace. Údaje v publikaci odpovídají stavu ke konci září 2012.

Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy

Workshop Jak využít možnosti projektu Safety AGENT k zintenzivnění spolupráce s univerzitní sférou

Vážení členové klastru,

Rádi bychom vás pozvali na workshop s názvem „JAK VYUŽÍT MOŽNOSTI PROJEKTU SAFETY AGENT K ZINTENZIVNĚNÍ SPOLUPRÁCE S UNIVERZITNÍ SFÉROU“, který bude sloužit jako portfolium pro setkání zástupců Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, představitelů firem z řad moravskoslezských klastrů a realizačního týmu projektu Safety AGENT. Na workshopu budou projednávány a diskutovány možnosti zapojení firem do unikátního projektu, zaměřeného na posilování partnerství a spolupráce v oblasti průmyslové bezpečnosti. Na workshopu také aktivně vystoupí někteří členové Bezpečnostně technologického klastru (bezpečnostní agentury působící na poli ochrany osob a majetku), kteří se již do projektu iniciativně zapojili formou praxí studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a budou schopni podělit se o své inspirativní zkušenosti. (viz pozvánka níže)

Datum: středa 28. 11. 2012 od 9.00 do 13.00 hodin

Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava http://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

Určeno pro:  členy technicky zaměřených klastrů v Moravskoslezském regionu

Občerstvení je zajištěno.

Pozvánka