Investment & Business Forum 2011

Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 22. – 23. 9. 2011 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle.

Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu.

Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání.

Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky – ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí: OECD, NATO, Greater Halifax Partnership, Canada, Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu – EU, experti ze Slovenska, Německa, Itálie a dalších zemí.

Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Projekt AutoNet.

Další informace a registrační formulář na www.ifo.cz.
IFO 2011.pdf
Pozvánka AutoNet.pdf

V Ostravě vznikl nový Bezpečnostně technologický klastr

Bezpečnostně technologický klastr se zaměřuje na koordinaci a posilování spolupráce technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má vhodnou infrastrukturu a zároveň historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS), která má za bezpečnosti průmyslu v ČR a definovat další směřování vědy a výzkumu a inovací v této oblasti.

„Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu, iniciaci, podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekáváme v našem kraji nové vědecké projekty a s tím spojená nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš a dále pak uvedl: „Moravskoslezský kraj má nejlepší předpoklady pro podporu aplikovaného výzkumu a posilování konkurenceschopnosti členů klastru a celé platformy. Využitím stávajícího potenciálu a příležitostí dojde k přilákání a podpoře nových výzkumných pracovníků a zájmu průmyslových podniků o bezpečnost. Dovedu si představit tento region jako centrum bezpečnostního výzkumu ve střední Evropě“.

Z článku Development Newsletter, www.ostrava.cz

V kraji vznikl nový Bezpečnostně technologický klastr

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) pořádala ve čtvrtek 17. 3. 2011 v Ostravě v hotelu Park Inn zcela ojedinělé setkání významných firem a institucí zabývajících se otázkami bezpečnosti v průmyslu.

CZ-TPIS je občanským sdružením firem a institucí, které společně identifikují národní zájmy a oblasti dalšího směřování výzkumu a vývoje v průmyslové bezpečnosti.

Mezi hlavní řečníky promluvil rektor VŠB-TUO prof. Ivo Vondrák, který zdůraznil, že moderní věda je orientována na výsledky a na spolupráci s průmyslem, a proto vítá založení Bezpečnostně technologického klastru. Dále uvedl, že bezpečnost je v současné společnosti prioritou č. 1.

Mezi dalšími vystupujícími byl tiskový mluvčí společnosti OKD Vladislav Sobol, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo z TA ČR (Technologická agentura ČR), prezident Hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a další.

„Moravskoslezský kraj má dále nejlepší předpoklady pro podporu aplikovaného výzkumu a posilování konkurenceschopnosti členů klastru a platformy. Využitím stávajícího potenciálu a příležitostí dojde k přilákání a podpoře nových výzkumných pracovníků, zájmu průmyslových podniků o bezpečnost. Dovedu si představit tento region jako centrum bezpečnostního výzkumu ve střední Evropě,“ uvedl manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš.

Nový Bezpečnostně technologický klastr

„Naše platforma byla iniciátorem a zakladatelem nového Bezpečnostně technologického klastru. Tento nový subjekt se bude mimo jiné zaměřovat na nové výzkumné projekty. Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu, iniciaci, podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekávám v našem kraji nové vědecké projekty a s tím spojena nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Připravujeme se již nyní,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš.