Otevřené workshopy K&P Safety PLUS

Kirschstein&Partner pro Vás připravili jarní nabídku otevřených workshopů K&P Safety PLUS. Tyto celodenní workshopy jsou určeny pro malou skupinu účastníků. Jsou vedeny interaktivní formou a jsou zaměřeny na získání nových znalostí a zejména praktických dovedností. Při jejich přípravě jsou využívány  zkušeností, které Kirschstein&Partner získali v Německu a mnoha dalších zemích.

20.3.2013 Jak připravit zajímavé a efektivní školení bezpečnosti

23.4.2013 Vedení konsekventně – motivačních rozhovorů s pracovníky. Jak zvyšovat povědomí o bezpečnosti použitím rozhovorů?

30.5.2013 Analýza a projednávání nehod. Jak zaměnit kulturu připisování viny za učení se ze slabých míst?

 

Členové CZ-TPIS a BTKlastru mají 10% slevu.

Safety PLUS- jaro2013

Přihláška_Safety

Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr

Operační program Podnikání a inovace – program Klastry – Výzva II – pokračování

Název projektu: „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“

Cíl projektu:

Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje.

Projekt je rozdělen do oblasti bezpečnosti Safety a Security, kde budou realizovány dílčí projekty s cílem vytvořit infrastrukturu pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace, která bude sloužit k realizaci společných projektů členů klastru za účelem rozvoje vzájemné znalosti členů a jejich výzkumně – vývojového potenciálu.

Hlavni aktivity BTKlastru v rámci tohoto rozvojového projektu jsou soustředěny v následujících rozvojových oblastech:

Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

  • Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC)
  • Laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků
  • Projekt vybudování technické platformy pro výzkum, vývoj a provoz systému technické a informační podpory ochrany KI/EKI

 Projekty kolektivního výzkumu

  • Výzkum a vývoj systému integrace bezpečnostních technologií
  • Vývoj nového bezpečnostního zámku
  • Technická a informační podpora ochrany KI/EKI

 Mezinárodní spolupráce

  • Strategie klastru

 Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru

  • Vzdělávání zaměstnanců klastru

Celková výše podpory z OPPI: 41 624 000,- Kč

Celková výše projektu: 69 634 000,- Kč

oppi_logolink