Otevřený workshop Analýza a projednávání nehod Jak zaměnit kulturu připisování viny za učení se ze slabých míst?

Chcete dále zvyšovat úroveň bezpečnosti práce ve Vaší společnosti, chcete se dozvědět něco nového a vyměnit si zkušenosti s jinými firmami?

Připravili jsme pro Vás otevřený workshop

Analýza a projednávání nehod. Jak zaměnit kulturu připisování viny za učení se ze slabých míst?

Workshop se bude konat  30. 5. 2013 v Olomouci.   Uzávěrka přihlášek je již 26. 4. 2013.

Workshop není zaměřen na vyšetřování nehod, protože zde firmy používají svou propracovanou metodiku a mají tuto oblast velmi dobře zvládnutou.

Soustředíme se na následující otázky:

 

  • Jak vzniká nehoda? Co je to pyramida nehod a o čem nám vypovídá?
  • Jaké způsoby lze využít při vizualizaci nehod?
  • Proč a jak sledovat skoronehody?
  • Jak podporovat a motivovat pracovníky k hlášení skoronehod a nebezpečných situací?
  • Jak nehody projednávat s pracovníky tak, aby to mělo skutečný vliv na jejich chování a povědomí o bezpečnosti.
  • Jak co nejlépe formulovat efektivní nápravná opatření?
  • Jak se můžeme učit z nehod?

Workshop je zaměřený tak, aby účastníci mohli dané poznatky rychle a snadno převést do praxe. Využíváme více jak 25 let zkušeností, které jsme získali během své práce jak v Německu, tak i v dalších zemích. Počet účastníků je omezen, aby byl zachován interaktivní přístup a možnost praktického procvičení.

Podrobnější informace naleznete na našich www stránkách www.kirschstein.org

V případě zájmu Vás prosíme o vyplnění přihlášky a její zaslání e-mailem na adresu czech@kirschstein.org

Pozvánka Analýza a projednávání nehod

Přihláška_Nehody

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat paní Slováčkovou e-mailem nebo telefonicky:

Ivana Slováčková

 

Kirschstein & Partner
Kompetenz für Angewandte Psychologie

mobil: +420 775 022 032

czech@kirschstein.org

ivana.slovackova@kirschstein.org

www.kirschstein.org

 

 

GERMANY

20205 Hamburg
Wrangelstrasse 101
tel: +49-40-4221190

E-mail: office@kirschstein.org

 

POLAND
tel: +48 500 111 355
E-mail: polska@kirschstein.org

BTKlastr se stal členem Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Bezpečnostně technologický klastr se v dubnu připojil ke členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu (European Technology Platform on Industrial Safety) ve snaze podílet se na identifikaci národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni. Cílem členství v ETPIS je propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Oficiální ustavení evropské platformy se uskutečnilo 30. 6. 2005 v polském Gdaňsku, zároveň byla zveřejněna i třetí verze SRA dokumentu. V současné doně má již ETPIS na pět set členů. Další informace na: http://www.industrialsafety-tp.org/.

BTKlastr a Opole University of Technology uzavřeli smlouvu o spolupráci

Na základě březnové návštěvy Opole University of Technology (Politechnika Opolska) uzavřel Bezpečnostně technologický klastr s touto polskou univerzitou smlouvu o spolupráci. Memorandum of Understanding zahrnuje spolupráci v oblastech inicializace mezinárodních projektů, přípravu společných vědecko-výzkumných projektů, sdílení informací z oblasti průmyslové bezpečnosti a další formy spolupráce v rámci aktuálních potřeb.

Opole University of Technology (OUTech) je největší technickou vzdělávací institucí v regionu s významným postavením a tradicí. Poskytují vzdělávání především v oblasti technických věd, ale také v oblasti řízení, cestovního ruchu, sportu a rehabilitace. Univerzita se nachází v jihozápadní části Polska a aktuálně vzdělává téměř 12 000 studentů. Spolupráce zahrnuje také zvýšení povědomí o VaV projektech a inovačních aktivitách na obou stranách hranice a propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědeckovýzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i technických kapacit.

Memorandum of understanding BTKlastr and Opole University

 

BTKlastr uzavřel smlouvu o spolupráci s polskou organizací CIOP

Na základě návštěvy polského CIOPu (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), která se uskutečnila ve varšavském sídle společnosti na sklonku loňského roku, se Bezpečnostně technologickému klastru podařilo s touto významnou organizací uzavřít Memorandum of Understanding. Memorandum zahrnuje spolupráci v oblastech inicializace mezinárodních projektů,  příprava společných vědecko-výzkumných projektů, sdílení informací z oblasti průmyslové bezpečnosti a další formy spolupráce dle aktuálních potřeb obou organizací.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy je předním evropským pracovištěm, které se již 60 let zabývá bezpečností práce. Pracoviště tvoří zhruba 200 výzkumných pracovníků a disponuje širokou experimentální základnou, zároveň se věnuje certifikaci personálu a vzdělávacích procesů.

Memorandum of understanding BTKlastr and CIOP