OP TAK – nové dotační možnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje v programovém období 2021 – 2027 dotace v dotačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Aktuálně otevřené výzvy jsou:

Aplikace I – cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Inovační vouchery II – cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Spolupráce – Klastry I – cílem výzvy je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Mezi podporované aktivity této výzvy patří ROZVOJ KLASTROVÉ ORGANIZACE, SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA A KOLEKTIVNÍ VÝZKUM. 

Veškeré podrobnosti k získání dotací najdete na stránkách administrátora programu Agentury API. V případě zájmu o zapojení se do projektu Spolupráce – Klastry I, který BTKlastr připravuje, nás neváhejte kontaktovat. Propojujeme členské subjekty za účelem dosažení společného zájmu, kterým může být například pořízení strojů a zařízení jako sdíleného vybavení klastru a jeho následné využívání více členy, kteří si mezi sebe rozdělí náklady na pořízení vybavení. Je zde také možnost podílet se na kolektivním výzkumu ve spolupráci se členskými organizacemi klastru a vysokými školami.

Posted in Aktuality.