VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KLASTRU

Nabízíme vám participaci na projektu „Vzdělávání zaměstnanců členů BTKlastru“, který připravujeme do plánované výzvy č. 110 Operačního programu Zaměstnanost MŠMT. Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem činí 100%, tj. členové klastru mají školení a kurzy pro své zaměstnance zcela zdarma. Okruhy kurzů a školení jsou různé, pro firmu může být zajímavé zejména jazykové, manažerské či technické vzdělávání, které svým zaměstnancům poskytuje i nyní bez dotace z vlastních zdrojů.

Podrobnosti naleznete ZDE

Testování pohybové výkonnosti profesionálních podnikových hasičů

Dne 13. 12. 2018 proběhlo na SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku – Místku testování pohybové výkonnosti profesionálních podnikových hasičů. BTKlatr během tohoto testování uspořádal také seminář, kde byli zástupci firem seznámeni s možnostmi testování profesionálních podnikových hasičů. Odborným garantem testování byl Doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD. z Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu.

ČESKO-POLSKÉ OVZDUŠÍ, ANEB DÝCHÁME SPOLECZNÉ

Zástupci BTKlastru se zúčastnili debaty Česko-polské ovzduší, aneb dýcháme sPOLeCZné, která byla pořádána v CENTRU PANT dne 29. 10. 2018 v rámci Polských dnů v Ostravě.

Kromě zajímavých informací o kvalitě česko-polského ovzduší a o přístupech a prioritách státních správ obou zemí v oblasti znečištění příhraničních oblastí, zazněly také informace o projektech, které se znečištěním ovzduší zabývají. Mezi jinými byl prezentován také projekt AIR BORDER, v rámci kterého BTKlastr měří kvalitu ovzduší v lokalitě Průmyslové zóny František v Horní Suché.