Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru

Bezpečnostně technologický klastr slavnostně otevřel a uvedl do provozu sdílenou výzkumnou a zkušební laboratoř hořlavosti materiálů v Novém Jičíně. Laboratoř je vybavena špičkovými měřicími přístroji pro měření požární odolnosti materiálů, jejichž využití odpovídá nejnovějším technologickým trendům výzkumu a vývoje. Členům i nečlenům BTKlastru nabízíme měření na přístroji pro stanovení hořlavosti metodou kyslíkového indexu a FTIR spektrometru – analyzátoru plynu.

Komplex laboratorního vybavení s příslušenstvím byl pořízen z projektu „Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018867, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 

 

 

PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU

Bezpečnostně technologický klastr pořádá dne 26. října 2021 od 9,00 hod. PROPAGAČNĚ INFORMAČNÍ KAMPAŇ KLASTRU, která se bude konat jako doprovodný program konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2021.

Místem konání kampaně klastru je univerzitní aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Semináře a témata, která budou diskutována v rámci pracovních skupin klastru, jsou nastíněna ZDE.

Podmínky fyzické účasti na akci a vstup do auly VŠB – TU Ostrava se řídí pravidly O-N-T platnými v den akce. U vstupu do prostor auly je nutné předložit příslušné dokumenty k očkování, testování nebo prodělání onemocnění COVID-19. Rovněž je možné si provést na místě vlastní antigenní test. 

Propagačně informační kampaň klastru je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925 z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a účast na ní je zdarma. Jedná se o celodenní akci, která zahrnuje odborné semináře a diskuze v pracovních skupinách klastru, ale také networking, předváděcí akce produktů, inovací a technických řešení v bezpečnosti.

 

 

Workshop pracovní skupiny Výzkum a vývoj

BTKlastr pořádá dne 20. října 2021 od 12,30 hod. workshop s názvem „Inovativní metody zkoumání toxicity kouřů pomocí FTIR spektroskopie a možnosti zapojení do výzkumného projektu v oblasti vývoje inovativního polymeru se zvýšenou nehořlavostí“.

Akce se uskuteční u příležitosti slavnostního otevření výzkumné zkušební laboratoře v Novém Jičíně. Adresa ZDE.

Pozvánka na akci je ke stažení ZDE.

Pro přihlášení použijte, prosím, tento odkaz.

Workshop je pořádán v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925 z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a účast na něm je zdarma.

 

Nová mapa regionální podpory

Evropská komise schválila mapu regionální podpory České republiky 2022–2027. Mapa regionální podpory definuje územní příslušnost malých, středních a velkých podniků k čerpání dotací v následujícím období a také maximální možnou míru podpory.

Podrobnosti naleznete ZDE.