Odborný seminář Management Velení

Rizika rozhodování managerů bezprostředně po vzniku mimořádné události jsou vysoká. Osobní dispozice, znalosti a dovednosti managera jsou předpokladem kvalitního rozhodování, které umožní snížit dopady mimořádné události na firmu i okolí ještě před příjezdem složek záchranářů…

KDY: čtvrtek 21.února 2013

KDE: v nové aule NA2, VŠB- TU v Ostravě – Porubě

Hlavní témata:

Právní důsledky rozhodnutí v krizových situacích

Management velení jako nástroj prevence mimořádných událostí

Inovace v systému pojišťování

Nové poznatky výzkumu a vývoje

Panelová diskuze

 

Více informací nalezente v pozvánce:

Pozvanka seminář MANAGEMENT VELENÍ

Prihlaska MANAGEMENT VELENÍ

Otevřené workshopy K&P Safety PLUS

Kirschstein&Partner pro Vás připravili jarní nabídku otevřených workshopů K&P Safety PLUS. Tyto celodenní workshopy jsou určeny pro malou skupinu účastníků. Jsou vedeny interaktivní formou a jsou zaměřeny na získání nových znalostí a zejména praktických dovedností. Při jejich přípravě jsou využívány  zkušeností, které Kirschstein&Partner získali v Německu a mnoha dalších zemích.

20.3.2013 Jak připravit zajímavé a efektivní školení bezpečnosti

23.4.2013 Vedení konsekventně – motivačních rozhovorů s pracovníky. Jak zvyšovat povědomí o bezpečnosti použitím rozhovorů?

30.5.2013 Analýza a projednávání nehod. Jak zaměnit kulturu připisování viny za učení se ze slabých míst?

 

Členové CZ-TPIS a BTKlastru mají 10% slevu.

Safety PLUS- jaro2013

Přihláška_Safety

Brožura pro lepší orientaci MSP v podpoře podnikání ze strany EU

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) připravila společně s partnery brožuru nazvanou „Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy“. Brožura je stručným elektronickým průvodcem pro léta 2012 a 2013. Slouží především jako rozcestník na jednotlivé druhy podpor.

Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým a středním podnikům (MSP). Ta je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky buď přímo nebo prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těžit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU.

Evropská podpůrná schémata tak tyto podpory vhodně doplňují. Tento stručný průvodce, který připravila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU (dále jen CEBRE) a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, vychází z informačních zdrojů Evropské komise. Klade si za cíl představit, co nabízí evropské instituce malým a středním podnikům. Obsahuje přehled stávajících programů a podpor s odkazem na jejich internetové stránky, kde lze nalézt konkrétní a podrobné informace. Údaje v publikaci odpovídají stavu ke konci září 2012.

Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy