BTKlastr uzavřel smlouvu o spolupráci s polskou organizací CIOP

Na základě návštěvy polského CIOPu (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), která se uskutečnila ve varšavském sídle společnosti na sklonku loňského roku, se Bezpečnostně technologickému klastru podařilo s touto významnou organizací uzavřít Memorandum of Understanding. Memorandum zahrnuje spolupráci v oblastech inicializace mezinárodních projektů,  příprava společných vědecko-výzkumných projektů, sdílení informací z oblasti průmyslové bezpečnosti a další formy spolupráce dle aktuálních potřeb obou organizací.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy je předním evropským pracovištěm, které se již 60 let zabývá bezpečností práce. Pracoviště tvoří zhruba 200 výzkumných pracovníků a disponuje širokou experimentální základnou, zároveň se věnuje certifikaci personálu a vzdělávacích procesů.

Memorandum of understanding BTKlastr and CIOP

Goldfire a jeho využití v oblasti inovací procesů a produktů – workshop

Vážení členové CZ-TPIS a BTKlastru,

Rádi bychom vás pozvali na workshop GOLDFIRE A JEHO VYUŽITÍ V OBLASTI INOVACE PROCESŮ A PRODUKTŮ, který se uskuteční ve čtvrtek 28.3.2013 v  Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO v Ostravě-Porubě od 9.00 do 14.00 hodin (viz pozvánka níže).

CZ-TPIS na konci roku 2012 zakoupila na základě výběrového řízení unikátní software Goldfire Innovator®, který představuje silnou inovační platformu na podporu inovačních procesů ve firmách. Tato sofistikovaná softwarová podpora umožňuje především efektivní vývoj nových produktů a zlepšování stávajících produktů nebo procesů. Přináší vysokou efektivitu, jednotnost a opakovatelnost inovačních procesů během celého životního cyklu výrobku. Goldfire je hnací silou dlouhodobě udržitelných inovací. Poskytuje globálně uvažujícím organizacím živnou půdu pro neustálý a svižný vznik nových výrobků, které vyhrávají na trhu. Goldfire Innovator® je speciálně navržen pro inženýry, vědce a VaV pracovníky.

SW Goldfire Innovator je k dispozici zdarma členským organizacím CZ-TPIS a BTKlastru. Pokud máte zájem dozvědět se o možnostech jeho využití více, nebo máte zájem naučit se s tímto SW pracovat, přijďte na workshop pod vedením doc. Bohuslava Bušova z VUT Brno, který je v této problematice špičkovým odborníkem.

Pozvánka na workshop Goldfire 28.3.2013

Goldfire Innovator Leták

Goldfire-Stručné informace o softwaru

Pozvánka na seminář Pojištění kybernetických rizik a Pojistný program optimalizace mzdových nákladů firmy

RESPECT, přední pojišťovací makléřská společnost v oblasti průmyslového pojištění, Vás zve na seminář „Pojištění kybernetických rizik a Pojistný program optimalizace mzdových nákladů firmy“, který se uskuteční 3.4.2013 v Konferenčním sále, Sanatoria Klimkovice.

Více informací naleznete v Pozvánce: Pozvánka na seminář

Nabídka zpracování aktuálních témat praxe Vaší společnosti formou bakalářské či diplomové práce studentem FBI, VŠB-TUO

Vážení členové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti zpracování některého z aktuálních témat praxe Vaší společnosti formou bakalářské či diplomové práce studentem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Diplomová práce patří mezi klíčové rozhodnutí studenta a mnohdy je také prvním krokem ke kontaktu s budoucím zaměstnavatelem.  Současnou nabídku témat závěrečných prací FBI VŠB – TU Ostrava bychom rádi doplnili o  konkrétní témata z podnikové praxe, které poté poskytnou cenné poznatky pro teorii, ale hlavně pro praxi.

V případě zájmu o vypsání tématu z vaší praxe prosím kontaktujte:

Mgr. Sandra TOKAŘOVÁ

Koordinátor projektu Safety AGENT

+420 597 329 144, +420 734 232 534

sandra.tokarova@cztpis.cz

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba