Veletrh osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Veletrh osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Ve dnech 18. – 21. října 2013 se zúčastnilo vedení CZ-TPIS a BTKlastru veletrhu osobních ochranných prostředků (OOPP) v Düsseldorfu, který je pravděpodobně největší světovou akcí tohoto zaměření.

Vedle OOPP bylo na veletrhu také možno vidět i prostředky pro poskytování první pomoci, řešení havarijních situací, ergonomické vybavení pracovišť, měření rizikových faktorů pracovního prostředí a v neposlední řadě se na veletrhu také prezentovaly firmy a organizace působící na poli odborného poradenství a vzdělávání.

Fotografie z veletrhu osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Veletrh_Düsseldorfu_FOTO1Veletrh_Düsseldorfu_FOTO4Veletrh_Düsseldorfu_FOTO3Veletrh_Düsseldorfu_FOTO2

Workshop Environmental Health in Horizon 2020

Dear ETPIS Members,

 

The European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS) addresses safety of industrial installations and production systems from various industry sectors: manufacturing, chemical including pharmaceutical, oil and gas, buildings, transport systems and related structural components. It deals with occupational health and safety of the workers in industry, environmental safety, and the prevention of major accidents with off-site consequences. Since July 2013, ETPIS has been recognized as a cross-ETP initiative where safety dimension should be present in all innovations but also in every industrial installation, in every production system, and more generally in the overall environment.

 

The environmental safety which includes Environment and Health topics is currently not so much represented in the working programmes of HOR2020 for the period 2014-2015. In order to promote Environmental Health topics and structure the interested scientific community, ETPIS and INERIS have initiated this workshop addressing Predictive Toxicology and Environmental Exposure where endocrine disrupter compounds substitution related to the REACH Directive will be discussed in the framework of exposome and biomonitoring, for instance.

 

The objectives of the workshop on Environment and Health are to:

·        Share information on various running initiatives

·        Identify new topics of interest

·        Structure a EU platform for the experts interested by the same topics using ETPIS

·        Coordinate the research programming and dissemination activities.

 

You will find attached a draft agenda of the workshop and a brief document presenting the rationale.

 

If you are interested to participate, please register using the following link by November 15th, 2013:
http://www.industrialsafety-tp.org/Events/default.aspx?reg=1&EventID=6508

 

If you are willing to present a topic/idea during the dedicated session, please contact info@industrialsafety-tp.org and send an abstract (200 words and name/affiliation of the presenter) by October 30th.

 

Looking forward to meeting you in Brussels.

 

Best regards,

 

Olivier SALVI

ETPIS Secretary General

Konference: Future Safety and Security Research in Europe

Konference: Future Safety and Security Research in Europe, Vila Grébovka, 24. – 25. 10., Prague

Pražská vila Grébovka se stala koncentrací předních odborníků z oblasti ochrany a bezpečnosti z celé Evropy. Konference pořádaná Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) s názvem „Future Safety and Security Research in Europe“ v rámci svého dvoudenního programu obsahovala vystoupení mnoha mezinárodně uznávaných odborníků v různých oblastech problematiky bezpečnosti.

Konference se tak stala místem diskuze, spolupráce a networkingu mezi účastníky, která by měla přispět k posílení spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi a k stanovení výzev na příští období.

Pan prof. Pavel Danihelka za CZ-TPIS dodává: „Tuto konferenci nelze hodnotit jinak než pozitivně. Účastníky konference se stali v současné době nejuznávanější odborníci z oblasti bezpečnosti z celé Evropy a po celou dobu konference zde panovala vynikající kolektivní atmosféra, která je krokem k upevnění vzájemné spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi napříč celou Evropou. Velké díky tedy patří nejen samotným účastníků, ale také organizátorů, kteří vytvořili vynikající podmínky po celou dobu konání této konference.“

Fotografie z konference
Future Safety and Security Research in Europe

 

SASECO_FOTO_2 SASECO_FOTO_4 SASECO_FOTO_1 SASECO_FOTO_3

CzechInvest: Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Agentura CzechInvest vyzývá k podávání žádostí o dotace z končícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Na sklonku programového období podpory ze Strukturálních fondů EU na roky 2007 až 2013 mohou podnikatelé získat dotace například na pořízení nových technologií, zefektivnění výroby a inovování produktů a procesů. V programech Rozvoj a Inovace – Inovační projekt pro ně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnilo 5 miliard korun.

Podrobnosti o zprávě agentury CzechInvest naleznete ZDE

Více informací o daných dotačních výzvách naleznete pod níže uvedenými odkazy:

V případě Vašeho zájmů nás prosím kontaktujte!

Koordinátorka projektů:

Ing. Barbora Dvořáková
tel.: 597 329 143
e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz

Logo_OPPI

Partner BTKlastru: Projekt CZ-TPIS byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Projekt CZ-TPIS, jakožto blízkého partnera BTKlastru byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Spolupráce – Technologické platformy (Rozvoj spolupráce firem- Technologické platformy) za projekt Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR.

Cílem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu je zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagace získaných znalostí a zkušeností v českém průmyslu. Její vznik umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Přehled všech oceněných v rámci soutěže Podnikatelský projekt roku 2012 si můžete stáhnout, viz níže uvedený odkaz:
Podnikatelský projekt roku 2012 – Vítězové
(oficiální materiál CzechInvest, docx, velikost 308kB)

CzechInvest_Logolink_Podnikatelský_projekt_roku_2012

Fotografie ze slavnostního předávání cen v soutěži
Podnikatelský projekt roku 2012

Aktualita_Předávání_cen_2

Aktualita_Předávání_cen_1