Závěrečná konference projektu AIR BORDER

Dovolujeme si vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu „Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší/Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“ – AIR BORDER.

Přetrvávajícím společným problémem Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je zhoršená kvalita ovzduší. V rámci předchozích projektů CLEANBORDER a AIR SILESIA bylo zjištěno, že české zdroje v této oblasti mohou mít významný dopad v Polsku a naopak. Projekt AIR SILESIA kvantifikoval vzájemné přeshraniční působení jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší pomocí modelování a krátkodobých měření. Při závěrečné oponentuře projektu bylo konstatováno, že by bylo vhodné výsledky modelování doplnit o další měření přenosu znečištění pro zpřesnění odhadu přeshraničního dopadů jednotlivých skupin zdrojů. Problematika znečištěného ovzduší v uvedené oblasti se již řeší na různých úrovních. Stále však probíhají diskuse o významu jednotlivých skupin zdrojů (lokálních topenišť, dopravy, průmyslových zdrojů; českých a polských zdrojů). Zlepšení kvality ovzduší v oblasti vyžaduje velké investice a významná společná politická rozhodnutí. Aby tato rozhodnutí byla účinná, musí být k dispozici kvalitní data a informace, které budou důvěryhodné pro obě strany. Projekt AIR BORDER, který BTKlastr realizoval s níže uvedenými partnery, měl napomoci k prohloubení česko-polské spolupráce při řešení špatné kvality ovzduší. Úkolem projektu bylo zpřesnit předběžné odhady dlouhodobého přeshraničního působení českých a polských zdrojů znečišťování ovzdu

ší pomocí společných speciálních měření v blízkosti hranice v nejvíce znečištěné oblasti.

Konference s prezentací výsledků měření proběhne v prostorách Zámku Chałupki dne 20. 2. 2020.

Partnery projektu jsou:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – vedoucí partner

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. – partner projektu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – partner projektu

Pozvánku s programem si můžete stáhnout ZDE.

Do 16. 2. 2020 prosím písemně (e-mailem) potvrďte Vaší účast: Ing. Petra Šutarová, e-mail: petra.sutarova@vsb.cz, telefon: +420 597 325 136, mobil: +420 602 838 770

 

Konference „Význam ovzduší pro obyvatele česko-polského pohraničí“

Bezpečnostně technologický klastr pořádá v rámci Pracovní skupiny Ekologie konferenci s názvem „Význam ovzduší pro obyvatele česko-polského pohraničí“, která se bude konat ve středu 19. února 2020 od 11,00 hod. v Edukačním centrum RSTS v Českém Těšíně.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Konference je pořádána v rámci projektu Rozvoj BTK, č. proj. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ PŘI ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR se sídlem v Hlučíně kulatý stůl „Výměna zkušeností při řešení ekologických a mimořádných událostí“, který se uskuteční v návaznosti na workshop „Praktické využití sorbentů v environmentální praxi“ dne 3. 12. 2019 od 9,30 hodin v sídle Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Pro zájemce z řad účastníků workshopu z předchozího dne bude od 9,00 hod. přistaven školní autobus VŠB – TU Ostrava před budovou rektorátu. V případě vlastní dopravy uvádíme informace k dojezdu ZDE.

WORKSHOP – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SORBENTŮ V ENVIRONMENTÁLNÍ PRAXI

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, Katedrou fyziky FEI a ve spolupráci s Centrem nanotechnologií workshop – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SORBENTŮ V ENVIRONMENTÁLNÍ PRAXI. Workshop se bude konat v pondělí 2. 12. 2019 od 13,00 hodin na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, budova N, místnost N319. Workshopu předchází teoretická část VŠB – TU Ostrava s názvem „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

WORKSHOP „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SPOLEČNOSTI ČEPRO“

Ve středu 9. října 2019 se na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnilo setkání vedení společnosti ČEPRO, a. s. s VŠB – TU Ostrava a BTKlastrem a jeho členy. Na setkání a v rámci navazujících workshopů v jednotlivých pracovních skupinách byly řešeny možnosti zvýšení bezpečnosti ve společnosti ČEPRO a to v těchto oblastech:

  • senzorika a ochrana produktovodu před napadením
  • sběr, výběr a analýza dat
  • nové formy výuky zaměstnanců se zaměřením na bezpečnost

Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde:

Mgr. Jan Duspěva, ČEPRO, a. s.úvod

Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., VŠB – TU Ostravaúvod

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., VŠB – TU OstravaMonitorování produktovodů

Ing. Jan Platoš, VŠB – TU OstravaKatedra informatiky

doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D., VŠB – TU OstravaSmart veřejné osvětlení

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., VŠB – TU OstravaPříprava manažerů pro manažerské velení

Ing. Roman Němec, NAM system, a. s.Monitorovací technologie

Petr Mikunda, Dis., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Bezpečnost rafinerského průmyslu s GIS

PPV 9107
Author: Petra Valaskova, DiS.Aperture: 5Camera: NIKON D7000Iso: 1600Copyright: Petra ValaskovaOrientation: 1
« 1 z 15 »