FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hodin třetí ročník FESTIVALU BEZPEČNOSTI. V případě zájmu o zapojení do realizace festivalu po odborné stránce nebo zájmu o propagaci vaší společnosti, nás neváhejte kontaktovat.

Facebook stránka s aktuálními informacemi ZDE.

Leták naleznete ZDE.

Konference „BUDOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČESKÝCH FIRMÁCH A ORGANIZACÍCH“

Národní klastrová asociace pořádá dne 25. 4. 2019 v Praze konferenci s názvem „Budování kybernetické bezpečnosti v českých firmách a organizacích“. Konference se uskuteční v Hotelu DUO od 9,30 do 16,30 hod.

Na konferenci se dozvíte:

Jak ochránit výrobu, duševní vlastnictví ve vaší firmě či organizaci?

Jak zabránit tomu, aby se vaše data nedostala ke konkurenci?

Jak se vypořádat s nedostatkem IT expertů na Cyber Security na pracovním trhu?

Jak lze z manažerské pozice řídit související rizika.

Jaká řešení, která neposílají data ani na východ, ani na západ, nabízejí pro ochranu výroby a vnitřních počítačových sítí špičkoví čeští výrobci bezpečnostních softwarů.

Podrobnosti naleznete přímo na stránkách pořadatele – Národní klastrová asociace.

Přihlásit se můžete ZDE.

ODBORNÁ KONFERENCE „ODPADY 21“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá ve dnech 17. – 18. 4. 2019 odbornou konferenci ODPADY 21. Konference je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě zaměřena na nakládání s komunálními odpady, zejména energetické využívání komunálního odpadu. V rámci této konference probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinový zdroj a částečná náhrada za neobnovitelné zdroje. 19. ročník se koná letos v hotelu Flora v Olomouci.

Program a přihlášku naleznete ZDE.

Informační zpravodaj OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává Informační zpravodaj „OPIK“, který informuje podnikatele o dění ve výše uvedeném programu, příležitostech pro získání finančních prostředků, záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Aktuální Informační zpravodaj OP PIK č. 3

Diagnostika kompetencí manažerského velení

Katedra společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu TAČR OMEGA vyvinula a certifikovala metodiku „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“.

Certifikovaná metodika a její praktická aplikace je pilotním základem pro efektivnější výběr, rozvoj a hodnocení manažerů, kteří jsou vybaveni kompetencemi ke zvládání krizové situace v rámci prevence i při  řízení situací aktuální mimořádné krize, tedy manažerů-velitelů. Rozhodné velení v těchto situacích je základem předcházení škod velkého rozsahu. Ekonomický a finanční význam metodiky tkví tedy nejen v oblasti personální práce, ale zejména v jejím následném dosahu při ochraně zdraví, životů a majetku v kritickém čase od vzniku mimořádné události do doby příjezdu profesionálních složek IZS. Aplikací této certifikované metodiky je možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj.

Jedná se komplexní metodiku využitelnou v personální práci, která nahrazuje použití baterie testových metod a úkolů v rámci skupinového (příp. individuálního) assessment centra. Metodika „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“, jejíž integrální součástí je on-line testovací aplikace, umožňuje testování libovolného počtu osob v libovolném čase (na základě dohody se zaměstnavatelem je možné ji vyplnit i v domácím prostředí), odpadá nutnost zajištění odpovídajícího prostoru a dojezdu účastníků na jedno místo v určeném čase. Aplikace je zabezpečena, pro její spuštění je nutné pracovat na počítači s připojením k internetu.

Schéma metodiky

Východiskem pro posouzení jedince je Kompetenční model manažerského velení v mimořádných krizových situacích. Kompetenční model slouží jako základ pro tvorbu metody individuálního posouzení osobnostních a profesních předpokladů. Manažerské velení vyžaduje vybavenost klíčovými a specifickými kompetencemi, které jsou aktivovány a využívány ve větší míře především v situacích krize. Některé manažerské kompetence potřebné v běžné praxi nejsou v tomto případě žádoucí.

Uplatnění metodiky „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“ bude orientováno nejen do oblastí, pro které je řešení mimořádných událostí pracovní náplní (např. hasiči, policie, management organizací v oblasti chemie, metalurgie, těžkého strojírenství apod.). Z hlediska další implementace jsou do praktické aplikace prioritně zahrnuty níže uvedené obory včetně provozů, kde se vyskytuje velký počet lidí, lidé se sníženou schopností pohybu, kde se skladují nebezpečné látky a manipuluje se s nimi:

  • Výroba chemikálií, energetika, výroba papíru, dřevěné výrobky, výroba plastů, elektrovýroba, strojírenství
  • Obchodní organizace a sklady
  • Instituce zabezpečující výchovu budoucích manažerů a podnikatelů
  • Zahraniční firmy z hlediska naplnění zákona o ochraně investic v části Prevence
  • Bezpečnostní služby (security service)
  • Organizátoři akcí s vysokým počtem osob
  • Školy a nemocnice z hlediska systému evakuace