Seminář „Inovační technologie a výrobky pro obranný a bezpečnostní průmysl“

V úterý 21. listopadu 2023 se od 11,00 hod. uskuteční v Praze seminář s názvem „Inovační technologie a výrobky pro obranný a bezpečnostní průmysl“, kterého se bude BTKlastr aktivně účastnit a to prezentací možného zapojení členských subjektů ke spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro zvýšení bezpečnosti technologií obranného průmyslu. Seminář pořádá Národní strojírenský klastr a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Pozvánka a podrobnosti ZDE.

V případě zájmu o účast nebo jen zprostředkovanou prezentaci činností, služeb nebo výzkumných možností pro oblast obranného průmyslu nás kontaktujte.

Znečištění ovzduší – Moravskoslezský kraj

Co jsou to tak zvané PM? Částice prachu o velikostech PMx? Jsou to tuhé, kapalné nebo směsné částice o velikosti menší než mikrometr, což znamená 1 milióntina metru. Částice dělíme na jemné (PM2, PM5, PM1) a hrubé (PM10).

To, kolik prachových částic se nachází v ovzduší a kolik jich tedy dýcháme záleží na ročním období. V zimních měsících jsou koncentrace polétavého prachu v ovzduší vyšší zejména kvůli vytápění fosilními palivy a také z důvodu zhoršených rozptylových podmínek (počasí). Dále se v ovzduší mohou vyskytovat prachové částice způsobené sopečnou činností nebo také vlivem automobilové dopravy.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. disponuje mobilní měřicí laboratoří, která právě tyto prachové částice (i různé další polutanty) umí změřit a vyhodnotit.

Regiony na Ostravsku, potažmo Karvinsku jsou znečištěním ovzduší zasaženy nejvíce. Proto byl realizován projekt AIR BORDER (Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší), který byl spolufinancován z Operačního programu Interreg CZ-PL V-A. V rámci tohoto projektu bylo měřeno ovzduší na obou stranách hranice CZ-PL. Na české straně měřil BTKlastr v Horní Suché v místě bývalého dolu František. Měření probíhala ve dvou úrovních – u paty věže pomocí měřicího vozu a na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m. Zde má BTKlastr nadále umístěnu měřicí stanici na měření polétavého prachu a kvalitu ovzduší kontinuálně monitoruje.

Virtuální konference „Kyberbezpečnost pro zdravotnictví II – Trendy a plánované dotace“

Ve čtvrtek 30. 11. od 9:00 do 12:30 proběhne on-line virtuální konference „Kyberbezpečnost pro zdravotnictví II – Trendy a plánované dotace“. Přední experti na bezpečnost představí aktuální stav uvnitř lékařských zařízení, nové trendy v zabezpečení a plánované dotační programy, které lze využít.

Účast na konferenci je zdarma. Přihlášení je možné ZDE.