Mezinárodní konference „Aktuálne otázky BOZP“

Technická univerzita v Košicích spolu s dalšími partnery pořádá jubilejní XXX. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky BOZP“, která se uskuteční ve dnech 6.-8.11.2017 v hotelu Patria na Štrbském Plese.

Pozvánka ke stažení ZDE

Podrobnosti ZDE

Přihlášení na konferenci ZDE

Kotlíkové dotace pro MSK

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva.

Předmětem dotace je náhrada nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje s cílem snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (majitelé rodinných domů a bytových jednotek) na území Moravskoslezského kraje.

Podrobnosti naleznete ZDE

Ohlédnutí za Festivalem bezpečnosti SECURITAS 21

Závěry kulatého stolu „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“ ke stažení ZDE.

Fotografie z kulatého stolu „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“ si můžete prohlédnout ZDE.

Fotografie z odpolední části Festivalu bezpečnosti SECURITAS 21 naleznete ZDE.

Reportáž TV RELAX (cca od 1 min. 20 s.)

Reportáž televize VŠB – TU Ostrava ZDE

Road Show 2017 – My a naše bezpečnost

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se v Národní kulturní památce Důl Hlubina v Dolních Vítkovicích v Ostravě uskuteční třetí diskuzní fórum v rámci projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost. Akce začíná v 17,00 hod. a je určena pro odbornou i laickou veřejnost. Road Show 2017 pořádá Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú.

Přihlásit se můžete ZDE

Záštita nad FESTIVALEM BEZPEČNOSTI

Záštitu nad FESTIVALEM BEZPEČNOSTI SECURITAS 21 převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zastoupené prezidentem Ing. Pavlem Bartošem a Svaz průmyslu a dopravy ČR zastoupený generální ředitelkou Ing. Dagmar Kuchtovou.

Mediálním partnerem festivalu je Moravskoslezský deník.

Festival je organizován v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ a je spolufinancován Evropskou unií.

Veškeré podrobnosti o festivalu jsou k dispozici ZDE

logo_EU_OPPIK