Aktuální dotační možnosti z OP PIK

Uvádíme přehled aktuálních výzev pro podporu českých podnikatelů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které jsou také jedny z posledních v programovém období 2014 – 2020:

Aplikace

Dotace na vývoj nových produktů nebo zlepšování těch stávajících, která spolufinancuje mzdy, materiál, služby expertů i odpisy ve výši 40 – 70 % způsobilých nákladů. Příjem žádostí je do 15. 12. 2020.

Inovace

Dotace na nákup nových výrobních strojů ve výši 25 – 45 % způsobilých nákladů. Příjem žádostí je do 29. 1. 2021

Potenciál

Dotace na vývoj nových výrobků, služeb nebo zavádění nových postupů, která spolufinancuje nové technologie a potřebné vybavení včetně úpravy, výstavby či rekonstrukce nemovitostí. Dotace je ve výši 50% a žádosti se přijímají do 23. 11. 2020.

Neváhejte se obrátit na naši projektovou kancelář s žádostí o konzultaci projektového záměru.

Dokument „JAK PO PANDEMII V MSK“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty sestavilo, i na základě podnětů některých členů našeho klastru, soubor rámcových a v některých případech i konkrétních námětů projektů pro Moravskoslezský kraj za účelem překonání současné krize a transformaci hospodářství regionu.

Materiál je koncipován jako otevřený dokument, který se bude průběžně doplňovat o aktuální témata a potřeby regionu. V případě návrhů dalších témat či rozpracování témat nastíněných je možné toto učinit prostřednictvím Sdružení pro rozvoj MSK.

Průvodní dopis

Dokument „Jak po pandemii v MSK“

Změna sídla BTKlastru

Bezpečnostně technologický klastr oznamuje změnu sídla. Nově je sídlo klastru: Pikartská 1337/7, 716 00  Ostrava – Radvanice.